top of page

Gelişmiş Özellikler

İhtiyacınız olan her şey bir arada

Organizasyon, Görev Yönetimi, Hesaplama Aracı, Onay Süreçleri ve Daha Fazlası!

Görev Yönetimi

Ekibinize ve sizlere kiralama işlemlerinden doğan işleri atayabilir, projeler içerisinde planlamaları yapabilir, görevlerin kapanma sürelerini takip edebilir, performans süreçleri ile ilişkilendirebilirsiniz.

78.png

Hesaplama Aracı

Kiralama bedeli hesaplaması için gerekli temel parametrelerin ayarlanması, maliyetlerin,hizmet bedellerinin, finansal değerlemelerin tanımlanması ile birlikte proje karlılıklarını dinamik olarak hesaplanabilmesini sağlar.

98.png

Dinamik Onay Süreçleri

Kiralama süreçlerinizde  iş akışınızı dinamik ve kademeli olarak belirttiğiniz parametrelere göre  ayarlayabilir, her bir kira sözleşmesinin, teklifin,satınalma siparişi ve iş emirlerinin durumlarını takip edebilir, iş akışları arasında geçen süreleri ölçebilirsiniz.

Organizasyon Aracı

Şirket yapınız içerisindeki tüm satış ofisi, depo yeri, stok lokasyonları gibi organizasyonel yapılarınızı tanımlayabilir, kiralama süreçleri ile entegre ederek organizasyon bazında raporlabilirsiniz.

13.png
102.png

Satın Alma

Ekipman ve Seri Numarası

Kiralama ekipmanı, yedek parça ve servis ekipmanlarının tanıtılması ve seri numaraları ile ilişkilendirilmesi süreçlerini yönetir.

Stok Yönetim

Depo ve Lokasyonlar ile stok takibini kolaylaştırır, Kirada,Serviste,Arızalı gibi statülerin otomatikleştirilmesini sağlar.

Tescil

Ekipmanların Tescil ve Tescil süreçlerinden doğan masrafların takibini sağlar.

Satın Alma Siparişi

Tedarikçilerden satın alınacak ekipmanlar için kendi iş akışınızı oluşturabilir, Satın alma süreçlerinizi dijitalleştirir.

Stok Transfer

Depolar veya Lokasyonlar arasında transfer emirleri ile muhasebesel işlemleri de entehre ederek ekipmanların transfer edilmesini sağlar.

See All

Satış Sonrası Hizmetler

İş Emri

Ekipmanlar üzerindeki bakım,arıza, hasar,çalınma vs süreçlerin takip edilebilmesi süreç planlamalarının ve iş akışlarının parametrelere bağlı oluşturulabilmesi ile birlikte her bir iş emri içerisindeki gelir ve gider kayıtlarının da giriş yapılmasına olanak sağlayarak uçtan uca bir servis yönetim modülü sunar.

Hasar

Sigorta, Ekspertiz ve Servis İş ortaklarınız ile hasar dosyalarınızı yönetebilir, tüm dokümanları iş emirlerinde toplayabilir, sözleşmeler ile ilişkilendirebilirsiniz.

Sigorta

Belirlediğiniz parametrelere göre ekipmanları için farklı sigorta ürünlerini tanımlayabilir, sigortası yapılacak ve bitecek poliçeleri takip edebilir, satış sonrası ile ilişkilendirebilirsiniz.

Bakım & Onarım

Periyodik Bakım ve Onarım süreçlerinizi iş emirleri ile servis planlaması, yedek parça-işçilik detaylarında muhasebe ile ilişkilendirerek takip edebilirsiniz.

Satış

Sözleşme Yönetimi

Kiralama yaşam döngüsü için sözleşme yönetiminde kuralları tanımlayabilir, farklı sözleşme türleri , fesih ve değişiklik süreçleri ile uçtan uca yönetebilirsiniz.

Ek Protokol

Sözleşmeden doğan revizeleri ayrı birer protokol olarak farklı iş akışları ile ilişkilendirerek yönetebilir, gerektiğinde farklı fiyat hesaplama veya ceza bedellerini otomatik hesaplayabilsiniz.

Teklif

Müşterilere verilecek tekliflerinizi parametrelere göre dizayn edebilir, her teklif türüne göre iş akışlarınızı oluşturabilir, CRM entegrasyonu ile teklif adımlarınızı takip edebilir, müşterilerinize otomatik formlar gönderebilirsiniz.

Rezervasyon

Saatlik,Günlük,Haftalık,Aylık rezervasyonlarını manuel veya otomatik olarak giriş yapabilir, ekipman kullanılabilirliğini rezervasyonlar üzerinden lokasyonlar ile ilişkilendirerek otomatikleştirebilirsiniz.

Finans

Gelir

Sözleşmelerden ve kiralama işlemlerinden doğan gelirlerin E-Fatura entegrasyonları ile birlikte muhasebeleştirme süreçlerini de kapsayan gelir yönetimi modülüdür. Ekipman bazında gelir takibi yapılabilmesini sağlar.

Gider

Satış sonrası hizmetler veye satınalma işlemlerinden doğan gider faturaların sisteme işlenmesi ve seri numaraları ile ilişkilendirilmesi ile ekipman bazında gider takibi yapılabilmesini sağlar.

Karlılık Analizi

Gelir, gider kayıtları ile birlikte ekipman, müşteri, sözleşme vs parametreler tanımlanarak planlanan gelir ve gider kalemleri ile birlikte karşılaştırılarak anlık olarak karlılık analizi yapabilmenize olanak sağlar.

Yönetim

Kullanıcı ve İşlem Logları

Kullanıcıların sistem üzerinde yaptığı tüm işlemler, değişiklikler alan bazında tarihçe olarak kaydedilir.
Kaydedilen bu tarihçe, işlem bazında, modül bazında veya kullanıcı bazında ayrıca raporlanabilir.

Denetimsel konularda raporlar kullanılabilir. Ayrıca işlem logları ile işlem yapılan tüm ekranlarda çağırılan servislerin tarihçeleri de kaydedilir. Özellikle entegrasyon konularında bu loglar takibi ve problem çözmeyi kolaylaştırır. 

Kullanıcı Yönetimi

Geniş bir yetkilendirme mekanizması ile tüm ekran ve onay süreçlerinde farklı yetki objeleri ile farklı roller oluşturulabilir, oluşturulan bu roller kullanıcılara atanabilir.
Belirli dönemlerde yetki devri işlemleri ile farklı kullanıcılara dönemsel yetki atamaları yapılabilir.
Rol, yetki raporlaması ile çapraz kontrol ve karşılaştırmalar yapılabilir.

Rol ve Yetki Yönetimi

Sistemde kullanıcılar manuel olarak tek veya toplu şekilde oluşturulabilirken, LDAP, active directory ve sosyal medya entegrasyonları ile de kullanıcılar sisteme giriş yapılabilir.
Kullanıcıların şifre karmaşıklığı , e-posta doğrulaması, SMS entegrasyon ile giriş yapma, oturum zaman aşım kontrolleri de parametrik bir şekilde yönetilebilir.

CRM

İş Ortakları

Satış öncesi aktiviteleri kaydedebilir, ziyaret planlarını, satış fırsatlarını takip edebilir, teklif süreçleri ile ilişkilendirebilirsiniz.
Ek olarak, potansiyel müşteri takibi, satış fırsatlarının tekliflere dönüşme oranı raporlarını sistem üzerinde alabilirsiniz.
Satış sonrası ile CRM modülünü ilişkilendirerek süresi dolacak ekipman üzerinde otomatik olarak ziyaret planlayabilir, ekipman durumlarını entegrasyonlar ile takip ederek sistem üzerinden müşterileri otomatik olarak bilgilendirebilirsiniz.
CRM modülü her adımda esnek, yenilenebilir ve entegre edilebilir bir yapıdadır.

CRM

Müşteri,Tedarkçi,Acente,Şube vb tüm iş ortaklarınızı tanımlayabilir,CRM sistemleri ile entegre edebilir, İş ortaklarını Satış,Satış Sonrası,Satınalama süreçlerinde etkin bir şekilde kullanabilmek adına farklı parametreler ile gruplayabilir ve raporlayabilirsiniz. İlgili Kişileri,Sözleşme şartları vb bilgilieri ayrıca giriş yapabilir, kiralama süreçleriniz ile entegre edebillirsiniz.

Entegrasyon

Jato

JATO market trend analizleri, araç ekipmanları, araç fiyatları ve daha fazlası için veri tedarikçisidir.

HGS Kurumsal

Filonuzda bulunan taşıtların HGS etiketlerini tek bir yerden kolayca yönetmenizi ve takip etmenizi sağlayan bir hizmettir.

Drivee

Kaza algılama ve araç içi acil çağrıla sistemidir.

SmartIQ

Kaliteli veri ile yüksek doğrulukta RV tahminleme sistemidir.

Başlamaya Hazır Mısın?
Hemen formu doldur.

image (2).png
8.png
bottom of page